دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری isfj

نقاط قوت كاری isfj


توجه و تمرکز زیاد
علاقه به کمک به دیگران
نگرش واقع بینانه و عملی
توجه به جزئیات
مهارت زیاد در همکاری با دیگران و ایجاد روابط هماهنگ با آنها
وفاداری و صمیمیت در یک ساختار سنتی
مسؤولیت پذیری بالا
علاقه به استفاده از روشهای آزموده شده و مشخص
اخلاق کاری قوی
توانایی حفظ سنتهای سازمانی
مهارتهای سازمانی قوی

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
136