دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران isfj

روابط با دیگران isfj


مهربان، ملاحظه کار، دوستانه و نسبت به احساسات دیگران حساس هستند.
به نیازهای دیگران توجه دارند.
دوست دارند زندگی را برای خانواده شان، راحت و لذت بخش کنند.
به نظر آرام می رسند و دوست دارند همه چیز را تحت کنترل داشته باشند.
حوادث را به دید شخصی ارزیابی می کنند و دنیای درونی سرشاری دارند.
ممکن است احساس کنند که دیگران از آنها سوء استفاده می کنند.
میتوانند از روی احساس وظیفه با اشخاصی که احساس مسؤولیت نمی کنند، در رابطه باقی بمانند.
ممکن است احساسات و نیازهایشان را نزد خود نگهدارند تا دیگران را ناامید نکنند.
می توانند به سرعت قضاوت و انتقاد کنند، اما دقت می کنند که دیگران را نرنجانند.
ممکن است فقط امکانات منفی را ببینند، می توانند بدبین شوند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
134