دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی isfj

صفات کلیدی isfj

وفادار
مهربان
مسؤولیت پذیر
واقع بین
سختکوش
زحمتکش
مودب
حمایتگر
متعهد
صمیمی و دوستانه
آرام
ساکت
محتاط
فروتن
با وجدان
دقیق
با دقت
با ملاحظه
از خود گذشته
دگرمحور
حساس
سنتی
سخت گیر
ثابت قدم
استوار
تمایل به داشتن حریم خصوصی
مرتب
منظم
ساخت یافته
همدل
خونگرم
نجیب
عملگرا
شوخ طبع
قابل اعتماد
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
131