دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات isfp

پیشنهادات isfp


در زمینه هایی که برای شما مهم هستند، بیشتر قاطعیت نشان دهید.
عقاید و احساسات خود را ابراز کنید و از گفتن "نمی دانم"، "هر چه که تو بخواهی" و غیره خودداری ورزید.
اگر در کارتان ناموفق هستید، شغلی پیدا کنید که ایده آل های شما را ابراز کند. برای تعیین اولویتهای خود کمک بگیرید و بعد شروع به کار کنید.
گاه محبت خود را با کلامتان بیان کنید.
درباره کسانی که فکر می کنید خیر و صلاح شما را می خواهند، بررسی کنید.
طرحها و پروژه های خود را ناتمام نگذارید.
کارهایتان را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنید. وقتی هر قسمت از کارتان را انجام می دهید به خود امتیازی بدهید.
به زمان، توجه بیشتری کنید.
به همان اندازه که با دیگران آرام و ملایم هستید، با خودتان آرام و ملایم باشید.
از موفقیت های خود قدردانی کنید.
به توانمندی های خود یعنی سازگار بودن، آرام بودن، ملاحظه کار و باوفا بودن، همکاری کردن، فهیم بودن، خود به خودی داشتن و داشتن حساسیت نسبت به دیگران بها دهید.
رمز موفقیت یك ISFP ابراز وجود کردن، دید وسیع و کلی داشتن و شخصی نکردن مسائل و انتقادات است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
130