دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

رضایت شغلی isfp

رضایت شغلی isfp

برای یک ISFP رضایت شغلی یعنی:

کار با ارزشهای وی همخوانی داشته باشد.
کار در محیطی حمایتگرانه به همراه دیگران انجام داده شود.
بتواند در کار به جزئیات توجه کند.
فرصت کار به طور مستقل را داشته باشد و در کنارش اشخاصی باشند که با وی سازگاری داشته باشند.
بتواند سازگار باشد، خودش را تطبیق داده و نتایج کارش را تجربه کند.
بتواند از سلیقه خود استفاده کند.
کار در محیطی شاداب و با همکاری دیگران انجام گیرد.
این امکان را داشته باشد که به رشد درونی برسد.
بتواند به سرعت به مسائل رسیدگی کند.
مجبور نباشد پیوسته برای دیگران سخنرانی کند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
128