دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری isfp

نقاط ضعف كاری isfp


دشواری در تصمیم گیری منطقی
دشواری در انتقاد از دیگران
عدم علاقه به انجام پروژه های بزرگ
پذیرش وضع موجود و عدم توجه به موضوعات عمیق تر
شخصی كردن انتقادات
عدم علاقه به رویه ها و قوانین زیاد
عدم علاقه به سازماندهی و تدارک دیدن از قبل
عدم دفاع مناسب از نظرات و ایده های خود
دشواری در انجام به موقع کارها

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
127