دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری isfp

نقاط قوت كاری isfp


انعطاف پذیری بالا
توجه به نیازها و خواسته های دیگران
گرمی و سخاوت
وفاداری به اشخاص و سازمان
توجه به جزئیات، به خصوص جزئیات مربوط به افراد
توجه به نیازهای موجود
تمایل به حمایت از اهداف سازمانی
توانایی ارزیابی شرایط جاری
ریسک پذیری
قبول ایده ها و روشهای جدید

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
126