دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار isfp

در محل کار isfp


آرمان گرا هستند. دوست دارند کارهای رضایت بخش انجام دهند، به شرط آن که با ارزشهای آنها سازگار باشد.
کمال طلب هستند.
کارکنانی همکار و صمیمی هستند. اگر به کاری که می کنند اعتقاد فراوان داشته باشند، بسیار پرکار نشان می دهند.
دوست دارند مفید باشند و از کمک کردن به دیگران برای افزودن بر مهارتهای علمی لذت می برند.
انعطاف پذیر و سازگار هستند. دوست دارند با اشخاص به شکل تعاونی و همکاری کار کنند.
در معرض قوانین بیش از اندازه احساس محدودیت می کنند. از ساختارهای انعطاف ناپذیر دل خوشی ندارند.
از محیطهایی که در آن تعرض و تضاد میان اشخاص وجود نداشته باشد، استقبال می کنند.
به آنچه در لحظه به آن احتیاج دارند، توجه می کنند.
نیازی به کنترل و رقابت احساس نمی کنند. ترجیح می دهند که در پشت صحنه کار کنند.
می توانند در محیط کار خود لذت و شادابی را وارد کنند.
در شرایط اضطراری به خوبی عمل می کنند و با خود مهربانی را به محیط می آورند.
به خاطر نداشتن قاطعیت، نداشتن سمت و جهت و انگیزه کلافه و ناراحت می شوند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
125