دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات istj

پیشنهادات istj


سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.
دست کم هفته ای یک بار "دوستت دارم" را به زبان بیاورید.
بیش اندازه محتاط و بی انعطاف نباشید. بدانید که تنها یک روش درست برای انجام کارها وجود ندارد.
از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.
گهگاه کارهای تکانه ای و از روی خود به خودی بکنید. گهگاه تنبل شوید.
بیشتر لطیفه بگویید.
به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.
به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید.
از دیگران بیشتر تشکر کنید. حتی از کوچکترین کارهای آنها قدر شناسی کنید.
وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی های خود غفلت نکنید.
از توانمندی خود که می توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه مند، منظم، دقیق، سختکوش و درک کننده باشید، سپاسگزار باشید.
رمز موفقیت یک ISTJ پذیرش تحولات، در نظر گرفتن تاثیر کارش روی دیگران و استقبال از تغییرات است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
120