دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

رضایت شغلی istj

رضایت شغلی istj

برای یک ISTJ رضایت شغلی یعنی:

ماهیت فنی داشته باشد و به او امکان استفاده از توانمندی هایش را بدهد.
بتواند که یک محصول یا خدمت واقعی را ارائه دهد و ترجیحا از روشهای استاندارد در آن استفاده کند.
بتواند در کارها مستقل عمل کند. فرصت کافی برای انجام کار به تنهایی را داشته باشد و از نیروی عالی تمرکز خود، برای تکمیل و به انجام رساندن پروژه ها استفاده کند.
کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و مجبور نباشد اقدام به ریسکهای غیرضروری کند.
دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.
کار دارای هدفهای عینی صریح و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.
فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد.
به وی مسؤولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد.
در محیط کار به داوری ها و تجربه های او بهای کافی داده شود.
این امکان را داشته باشد که به هدفهای تعیین شده برسد و نتایج کافی در اختیارش قرار گیرد.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
118