دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری istj

نقاط ضعف كاری istj


مقاومت در برابر تغییر
بی توجهی به تاثیر کارها و تصمیمات روی دیگران
نداشتن دید كلی نگر و جامع
نداشتن انعطاف كافی
عدم توجه كافی به نیازهای آتی
عدم تحمل فرآیندهای وقت گیر
عدم تمایل به پذیرش روشها و ایده های جدید
ریسك پذیری بسیار كم

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
117