دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری istj

نقاط قوت كاری istj


توجه به واقعیات و جزئیات
دقت بالا و انجام به موقع کارها
آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات
مهارتهای سازمانی قوی
توانایی کار فردی
اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها
مسؤولیت پذیری زیاد
اخلاق کاری
تلاش جدی برای رسیدن به اهداف خود
داشتن دیدگاههای واقع بینانه

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
116