دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار istj

در محل کار istj


در به خاطر آوردن حقایق و واقعیتها عالی هستند.
برای دقت اهمیت فراوانی قائل هستند.
دقت می کنند که چیزی فراموش نشود. به شدت به جزئیات توجه دارند. کارکنانی سختکوش هستند.
با ماشینها، واقعیتها، حقایق و اعداد و ارقام بهتر از دیگران کار می کنند.
از به تنهایی کار کردن لذت می برند. از پرت شدن حواسشان ناراحت می شوند.
دوست دارند مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شوند را تحمل نمی کنند.
روشها و مقررات را تحمل، اما نمی توانند افراد را تحمل نمایند.
تمایل دارند که سختگیر و بی انعطاف باشند.
از مشاغلی که لباس، محیط اطراف و ظواهر امر مهم نیستند، دوری می گزینند.
از بی حالی و رخوت و نابسامانی خوششان نمی آید.
به کمک کار سخت، بدست آوردن مدارک تخصصی و احترام به سازمان پیشرفت می کنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
115