دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی istj

صفات کلیدی istj

وظیفه شناس
مسؤولیت پذیر
خوش قول
وقت شناس
ساکت
آرام
کم حرف
جدی
عملگرا
واقع بین
حقیقت گرا
تمرکز خوب
حواس جمع
وفادار
قابل اعتماد
سختکوش
کامل
قاطع
مصمم
کارآمد
با کفایت
سنتى
شوخ طبع
با ثبات
منظم
ساخت یافته
متعهد
قانون مدار
پیرو قانون
محتاط
دقیق
نکته بین
تمایل به داشتن حریم خصوصی
درستکار
با صداقت
بدون انعطاف
تجربه گرا
منطقی
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
111