دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات esfp

پیشنهادات esfp


از کنار موقعیتهای مساله ساز به این امید که بالاخره می گذرند، عبور نکنید.
از تصمیم گیری های عجولانه که ممکن است بعدا ار آن ناراحت شوید، خودداری ورزید.
آنقدر خود را درگیر مسائل نکنید که مسؤولیتهای خود را هم فراموش کنید.
کارتان را نیمه کاره به این دلیل که کار جالب تری پیش آمده، رها نکنید.
بیش از اندازه به مادیات برای رسیدن به خوشبختی بها ندهید.
به فکر سلامتی خود باشید.
از قبول کارها و وظایف مختلف در آن واحد خودداری ورزید.
با خود صرف وقت کنید و به ندای درون خود گوش فرا دهید.
به ارزشها و هدفهای خود توجه کنید تا به معنای زندگی خود پی ببرید.
به نقات قوت خود یعنی گرم و صمیمی بودن، با نمک بودن، پذیرا بودن، جذاب بودن، سازگاری داشتن، خوشبین بودن، ماجراجویی، سخاوتمندی، دوستانه بودن، همکاری داشتن و نشاط داشتن توجه داشته باشید.
رمز موفقیت یك ESFP توجه به آینده، شخصی نکردن مسائل و پایبندی به تعهدات است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
110