دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی entp

صفات کلیدی entp

نوآور
خلاق
مخترع
دارای تخیل قوی
تیزبین
سریع
انعطاف پذیر
برانگیزاننده
پر هیجان
پرانرژی
گوش به زنگ
رک و صریح
آینده نگر
هدفمند
نتیجه گرا
کنجکاو
منطقی
با مهارت
اهل تئوری
پرشور و اشتیاق
منصف
درون نگر
بی احساس
مطمئن
بی خیال
اجتماعی
خوش صحبت
عاقل
روشنفکر
کارآفرین
تکرو
شجاع
نترس
پیچیده
کارآمد
با کفایت
با انگیزه
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی entp انجمن گفتگو entp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی entp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجentp
11