دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

رضایت شغلی esfp

رضایت شغلی esfp

برای یک ESFP رضایت شغلی یعنی:

این امکان را داشته باشد که از تجارب خود مطلبی بیاموزد، اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و سپس برای حل مساله اقدام نماید.
بتواند شخصاً در مسائل دخالت کرده و مستقیماً با مشتریان و مراجعان صحبت کند.
با اشخاص مختلف سر و کار داشته باشد و در کارش تفریح و استقلال داشته باشد.
با مهارت با اشخاص و مشکلات آنان روبرو شود و از تنش میان آنها بکاهد.
بتواند به فعالیتهای مختلف بپردازد.
در طی روز با اشخاص مختلفی همکاری کند که مانند او شور و اشتیاق دارند.
بتواند به پروژه هایی بپردازد که بازدهی فوری داشته و نیازهای اشخاص مختلف را برآورده سازد.
در محیطی آرام و دوستانه کار کند.
به سختکوشی او پاداش دهند و احساس کند به خاطر کارش از وی تشکر و قدردانی می شود.
حداقل بوروکراسی در کار باشد، بتواند خوش باشد و همه روزه از کارش لذت ببرد.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
108