دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط قوت كاری esfp

نقاط قوت كاری esfp


انعطاف پذیری بالا
توجه به واقعیات
وفاداری به کارکنان و سازمان خود
توانایی ایجاد فضای مناسب کاری
میل به همکاری و کمک به دیگران
توانایی ارزیابی منابع و شرایط موجود
انرژی زیاد و لذت بردن از کار
توجه به احساسات و خواسته های دیگران
توان کار تیمی
ریسک پذیری

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
106