دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار esfp

در محل کار esfp


دوست دارند در فضایی مهیج با اشخاصی دوستانه و پر انرژی کار کنند.
با مردم رابطه ای خوب و حسنه دارند.
تنوع را دوست دارند، مشاغلشان را به سرعت تغییر می دهند.
مرتب محیط را وارسی می کنند و به سرعت بر موقعیت حاکم می شوند.
برای برطرف کردن تضاد و تعارض از مهارت فراوانی برخوردارند. می توانند به دیگران کمک کنند تا کار گروهی را به نمایش بگذارند.
کاردان هستند و از عقل سلیم برخوردار می باشند.
دوست دارند که در اسرع وقت به راه حل برسند.
می توانند به خوبی به دیگران انگیزه بدهند تا تصمیم گیرند و کار گروهی را تقویت کنند.
از کارهایی که در آن بتوانند به دیگران خدمت کنند، لذت می برند.
در بسیاری از مواقع تا آخرین لحظه صبر می کنند تا کاری را انجام دهند.
این که بدانند انجام دادن کاری چه مدت طول می کشد، می تواند برایشان تولید مشکل کند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
105