دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی esfp

صفات کلیدی esfp

مجری
پرشور و اشتیاق
خلاق
دارای تخیل قوی
با انگیزه
سازگار
انعطاف پذیر
صبور
اجتماعی
تمایل به همکاری با دیگران
تجربه گرا
پر هیجان
دوستدار احساسات
عملگرا
ماجراجو
مردم دار
هماهنگ
کارآمد
با کفایت
پذیرا
عاشق تفریح و سرگرمی
حلال مشکلات
واقع بین
عاشق جلب توجه
پر حرف
خوش صحبت
با نمک
با نشاط
سرزنده
شاداب
حساس
خونگرم
صمیمی و دوستانه
بی خیال
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
101