دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی esfj

صفات کلیدی esfj

حمایتگر
مهربان
خوش قلب
باوجدان
وظیفه شناس
همدل
وفادار
اجتماعی
تمایل به همکاری با دیگران
دگرمحور
متعهد
بخشنده
سنتی
پیرو قانون
قانون مدار
مسؤولیت پذیر
خونگرم
منظم
مهمان نواز
صمیمی و دوستانه
خوش قول
وقت شناس
ساخت یافته
رابطه گرا
شاد
واقع بین
محبوب
عملگرا
فداکار
از خود گذشته
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfj انجمن گفتگو esfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfj
1