دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی ماگنوس کارلسن

ماگنوس کارلسن (Magnus Carlsen) که حرفه ی وی بازیکن شطرنج است ، گروه شخصیتی istp میباشد .


istp
ماگنوس کارلسن متولد نروژ و گروه شخصیتی istp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج istp