دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی ارنست همینگوی

ارنست همینگوی (Ernest Hemingway) که حرفه ی وی برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات است ، گروه شخصیتی estp میباشد .


estp
ارنست همینگوی متولد آمریکا و گروه شخصیتی estp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج estp