دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی کالین پاول

کالین پاول (Colin Powell) که حرفه ی وی مشاور امنیت ملی پیشین است ، گروه شخصیتی esfj میباشد .


esfj
کالین پاول متولد آمریکا و گروه شخصیتی esfj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج esfj