دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی اریش فروم

اریش فروم (Erich Fromm) که حرفه ی وی روانکاو است ، گروه شخصیتی enfj میباشد .


enfj
اریش فروم متولد آلمان و گروه شخصیتی enfj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج enfj