دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی شریل سندبرگ

شریل سندبرگ (Sheryl Sandberg) که حرفه ی وی مدیر عملیات فیس‌بوک است ، گروه شخصیتی enfj میباشد .


enfj
شریل سندبرگ متولد آمریکا و گروه شخصیتی enfj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج enfj